هشت گانه بیمه شرکت بزرگ بیمه سامان، بواسطه گره خوردن بیمه با زندگی روزمره،بهترین روش، آشنایی با اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه می‌باشد

هشت گانه بیمه

هشت گانه بیمه

بواسطه گره خوردن بیمه با زندگی روزمره، لازم به نظر می‌رسد که افراد با حقوق و تکالیف خود در این عقد آشنا شوند و بهترین روش برای نیل به این مقصود، آشنایی با اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه سامان اصفهان  و بیمه سامان دلیجان می‌باشد. با شناخت این اصول، خود به خود با قسمت‌های بسیاری از تقسیم بندی انواع بیمه نامه و قوانین حاکم بر روند بیمه آشنا می‌شویم، زیرا قانون گذار در وضع قانون بیمه به این اصول توجه خاصی مبذول داشته و آن‌ها را پایه و اساس قانون بیمه در ایران قرار داده است.در بدو امر باید به تعریف جامعی از عقد بیمه بپردازیم.بیمه چیست؟ بیمه عقدی است که بیمه گر، در ازای پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار، در صورت وقوع خسارت، مورد بیمه را در قبال زیان وارد آمده بیمه می‌کند و با پرداخت غرامت، خسارت را جبران می‌کند؛ لذا یک عقد بیمه، دو طرف دارد. یک طرف شرکت‌های بیمه هستند که بیمه گر نام دارند و طرف دیگر اشخاصی هستند که موضوعی را بیمه می‌کنند و بیمه گذار نامیده می‌شوند.

ورود بیمه به ایران

نخستین ورود بیمه به ایران به سال ۱۲۸۹ بر می‌گردد که دو موسسه بیمه روسی اقدام به تاسیس نمایندگی در ایران کردند. بعد از این دو شرکت، شرکت‌های خارجی دیگری نیز فعالیتشان را در ایران آغاز کردند. تا ۲۵ سال بعد از این تاریخ، بازار بیمه ایران انحصاراً در دست نمایندگان بیمه کشور‌های خارجی بود، تا اینکه در سال ۱۳۱۴ برای اولین بار یک شرکت بیمه کاملاً ایرانی تحت عنوان بیمه ایران تشکیل شد و بعد از دو سال، قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ با ۳۶ ماده به تصویب رسید؛ لذا اگرچه بیمه ملی در ایران، نهادی نوپا به حساب می‌آید که کمتر از یک قرن است که پا به عرصه وجود نهاده است، اما نهادی است که گستره آن در سرتاسر زندگی افراد سایه انداخته است. به عبارت دیگر، همه افراد جامعه در طول عمرشان حداقل یک قرارداد بیمه منعقد می‌کنند یا به نحوی در آن دخیل می‌شوند.

و اما شرکت حامیان فرتاک سامان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ بیمه سامان اصفهان، با شماره ثبت ۶۲۹۷۹ به عنوان نماینده حقوقی و به واسطه سال ها تجربه موفق در امور بیمه ای و مشاوره دارای افتخار ارائه انواع خدمات بیمه ای به تعداد زیادی از بیمه گذاران حقیقی و حقوقی می باشد.حامیان فرتاک سامان خدمات ویژه خود را مبتنی بر بهره گیری از دانش تخصصی و همچنین توانمندی نیروی انسانی کارآمد می داند.

برای روشن شدن این امر، به یکی از شایع‌ترین انواع بیمه یعنی بیمه شخص ثالث اشاره می‌کنیم. می‌دانید که هر فردی که دارای خودرو است، باید بیمه شخص ثالث داشته باشد. حتی اگر فردی مالک خودرو نباشد، به عنوان یکی از افرادی که ممکن است روزی مورد اصابت یک خودرو قرار بگیرد، ممکن است به یک عقد بیمه شخص ثالث ربط پیدا کند. این امر نشان دهنده پیوند غیر قابل انکار بیمه با زندگی افراد حتی در کوچک‌ترین اتفاقات می‌باشد. مثل زمانی که یک بلیط شهربازی خریداری می‌کنید، در این حالت قسمتی از مبلغ بلیط ،ممکن است جهت بیمه کردن شما در صورت وقوع خطرات احتمالی خاصی در آنجا باشد.

اصول هشت گانه ای بیمه

 • اصل حسن نیت
 • اصل غرامت
 • اصل نفع بیمه ای
 • اصل مشارکت
 • اصل جانشینی
 • اصل داوری
 • اصل علت نزدیک
 • اصل اتکایی

اصل حسن نیت از طرف بیمه گر

هر چند در عرف بیمه گری رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گذار الزامی است لیکن باید پذیرفت در رابطه حقوقی طرفین رعایت حسن نیت در هر دو طرف الزامی است . صدور بیمه نامه متناسب و به صورت شفاف با ضمانت اجرای لازم اولین و مهمترین سند رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گر است . درج مشخصات کامل مورد بیمه ، تعهدات بیمه گر وظایف بیمه گذار و سایر اصول و قواعد لازم و مورد اجرا در عملیات بیمه گری اعم از صدور و عدم خرید بیمه نامه و خسارت قابل پرداخت رعایت این اصل را تائید می نماید .

اصل غرامت یا اصل زیان

هدف از انعقاد عقد بیمه ایجاد تامین مناسب برای بیمه گذار و جبران زیان وارده او به گونه ای که وی را در وضعیت قبل از حادثه قرار دهد . هر چند خسارت وارده به بیمه گذار به صورت کامل قابل جبران نیست لیکن همواره بیمه گر و یا نماینده بیمه سعی می نماید با صدور بیمه نامه مناسب به بیمه گذار در جبران خسارت کمک نماید . از طرف دیگر بیمه وسیله جبران خسارت است نه وسیله انتفاع بیمه گذار. استفاده غیر مجاز بیمه گذار از بیمه نامه سبب تحریک وی به ایجاد خسارت و موجب دارا شدن خلاف اصول و قواعد خواهد شد . در بیمه های غرامتی این اصل کاملاً صادق است لیکن در بیمه های اشخاص به لحاظ اینکه از اصل سرمایه و نه غرامت تبعیت می کند این اصل حاکم نمی باشد.در اجرای اصل زیان یا غرامت بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :

 • ثابت کند حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است .
 •  حادثه مورد بیمه برای وی خسارت ایجاد کرده است .
 •  بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد. خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش ایجاد شده باشد.
 • موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه ثابت نماید.
از همین رو در زمان جبران خسارت رعایت اصل حسن نیت و اخذ بیمه نامه متناسب موجب جبران خسارت واقعی خواهد شد

لذا در خصوص اظهارات بیمه گذار در اعلام ارزش مورد بیمه حالات زیر متصور است :

 • تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه : در این حالت بیمه گر با رعایت شرایط قرارداد بیمه و بر اساس ماده ۱۹ قانون بیمه تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از حادثه با قیمت باقی مانده آن بعد از حادثه را جبران می نماید،‌خسارت بیمه گذار به صورت کامل جبران می شود.
 • بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه : چنانچه بیمه گذار به هنگام بیمه نمودن بصورت عمد یا غیر عمد ارزش مورد بیمه بیشتر از ارزش واقعی بیمه نماید حالات زیر متصور است. – افزایش قیمت با قصد تقلب: برابر ماده ۱۱ قانون بیمه اگر بیمه گذار با قصد تقلب مالش را زیاد بیمه کند عقد باطل میباشد علت صدور این حکم عدم رعایت عمدی اصل حسن نیت است .
افزایش قیمت بدون قصد تقلب:

چنانچه بیمه بالاتر از ارزش واقعی عمدی نباشد بیمه گرتا ارزش واقعی تعهد دارد بیمه گر افزون بر ارزش واقعی مال تعهدی ندارد . اخذ بیمه نامه مازاد بر ارزش واقعی حقی برای بیمه گذار ایجاد نمی نماید.پائین تر بودن

مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی:

چنانچه بیمه گذار مالش را کمتر از ارزش بیمه نماید به جهت اینکه بر ضرر خود اقدام کرده است بیمه گر خسارت کمتری پرداخت خواهد کرد . در این صورت بیمه گر بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه خسارت را به نسبت ارزش بیمه شده با ارزش واقعی محاسبه و پرداخت خواهد نمود . بیمه گذاری که سرمایه اش را به صورت کامل بیمه نکرده است نمی تواند از بیمه گر انتظار جبران کامل خسارت را داشته باشد .البته چنانجه بین بیمه گر و بیمه گذار در خصوص ارزش مورد بیمه توافقی وجود داشته باشد موجبی برای اعمال ماده ۱۰ وجود نخواهد داشت .

 

شرکت حامیان فرتاک سامان امکان مقایسه بین طرح‌های مختلف بیمه نامه ها رابرای شما عزیزان فراهم کرده است. جهت آشنایی بیشتر با نمایندگی فرتاک سامان صفحه اینستاگرامی ما را دنبال فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم